بایگانی‌های بنای تاریخی - الفبا خبر
تصویب کامل طرح مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی در مجلس ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیرکل دفتر حفظ و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی خبر داد:

تصویب کامل طرح مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی در مجلس

الفبا: مدیرکل دفتر حفظ و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی گفت: «طرح مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی و فرهنگی روز گذشته به‌طور کامل در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید.

مجلس به فکر بیمه بناهای تاریخی افتاد ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

مجلس به فکر بیمه بناهای تاریخی افتاد

الفبا: اگرچه نمایندگان مجلس در جلسه ای دولت را مکلف کردند بناهای تاریخی ثبت شده را بیمه کند اما اجرای این کار چندان آسان نیست!

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست