بایگانی‌های بنفشه فراهانی - الفبا خبر
عضویت دو زن ایرانی در کمیته آموزش فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری ۰۶ بهمن ۱۳۹۷

عضویت دو زن ایرانی در کمیته آموزش فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری

الفبا : انتخاب دو عضو ایرانی در کمیته آموزش فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری نشان از اهمیت این صنعت و تلاش‌های کانون گردشگری ایران دارد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست