بایگانی‌های بنگاه‌_های_اقتصادی - الفبا خبر
همایش نهم اسفند؛ آزمونی برای تایید صلاحیت بنگاه‌های اقتصادی است ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

همایش نهم اسفند؛ آزمونی برای تایید صلاحیت بنگاه‌های اقتصادی است

دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: همایش نهم اسفند؛ آزمونی معتبر برای تایید صلاحیت بنگاه‌های اقتصادی در رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست