بایگانی‌های بنگا‌های اقتصادی کشور - الفبا خبر
فراخوان سازمان مدیریت صنعتی برای رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر کشور ۰۶ مرداد ۱۳۹۸

فراخوان سازمان مدیریت صنعتی برای رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر کشور

الفبا-حسین بردبار:مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی از بیست و دومین فراخوان این سازمان برای ارزیابی 500 شرکت و تعیین 100 شرکت برتر اقتصادی براساس 35 شاخص خبرداد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست