بایگانی‌های بنیادمستضعفان - الفبا خبر
شنیده ها در مورد تصدی بنیاد مستضعفان ‌توسط قالیباف ۱۶ تیر ۱۳۹۸

شنیده ها در مورد تصدی بنیاد مستضعفان ‌توسط قالیباف

الفبا : شنيده ها حكايت از آن دارد كه محمدباقر قاليباف امسال به عنوان رييس بنياد مستضعفان و جايگزين محمد سعيدی كيا انتخاب خواهد شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست