بایگانی‌های بهبود نسبی - الفبا خبر
۴۵درصد خشنودی و ۳۰درصد بی تفاوتی نسبت به عملکرد بیمه های بازرگانی ۱۷ آذر ۱۳۹۷
نگاهی به نتایج یک نظرسنجی بین المللی درباره رضایت مشتریان از بیمه گران بزرگ:

۴۵درصد خشنودی و ۳۰درصد بی تفاوتی نسبت به عملکرد بیمه های بازرگانی

 الفبا: بررسی نتایج یک پیمایش بین المللی از رضایت مشتریان بیمه های بزرگ بازرگانی نشان میدهد 45 درصد از آنان نسبت به رابطه خود با این شرکتها رضایت دارند و 30 درصد بی تفاوت هستند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست