بایگانی‌های بهبود وضعیت - الفبا خبر
هشدار رییس کل به دو شرکت بیمه ای برای بهبود وضعیت ۱۴ آذر ۱۳۹۷

هشدار رییس کل به دو شرکت بیمه ای برای بهبود وضعیت

الفبا: به روز رسانی اطلاعات توانگری مالی شرکت های بیمه توسط بیمه مرکزی نشان داد که اطلاع رسانی پیشین شرکت بیمه معلم درباره باقی ماندنش در سطح توانگری دو برای چهارمین سال پیاپی، دقیق بوده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست