بایگانی‌های بهره وری - الفبا خبر
وعده رییس سازمان ملی بهره وری به بررسی مصرف سوخت خودرو ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

وعده رییس سازمان ملی بهره وری به بررسی مصرف سوخت خودرو

الفبا-حسین بردبار: رییس سازمان ملی بهره وری وعده داد که این سازمان با رویکردی مساله محور به گونه ای بی طرفانه و کارشناسانه درخصوص دعوای بین خودروسازها و وزارت نفت درخصوص بهره وری سوخت و مساله کیفیت موتور و احتراق بنزین در خودروهای داخلی ورود می کند.

نیروی مازاد و نبود بهره وری، مشکل عمده خودروسازی است ۰۹ دی ۱۳۹۷

نیروی مازاد و نبود بهره وری، مشکل عمده خودروسازی است

الفبا: عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت،گفت دولتمردان باید با شجاعت و نگاه بلندمدت به مسائل از شرایط کنونی «جنگ اقتصادی» برای توسعه خودروسازی و ارتقای فناوری در این بخش استفاده کنند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست