بایگانی‌های بهزاد شیری - الفبا خبر
شفافیت در عملکرد گفتمان درون‌سازمانی پست بانک/ بهزاد شیری، مدیرعامل پست بانک ۲۶ تیر ۱۳۹۸

شفافیت در عملکرد گفتمان درون‌سازمانی پست بانک/ بهزاد شیری، مدیرعامل پست بانک

الفبا: چندی است که “شفاف‌سازی”؛ “شفافیت درعملکردها”؛ “شفاف‌بودن”و… به کلید واژه‌هایی در بین افکارعمومی و نظام اداری کشور به عنوان مطالبات قانونی و مردمی رایج‌شده

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست