بایگانی‌های بهزاد محمدی - الفبا خبر
زنگنه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به بهزاد محمدی سپرد ۲۹ آبان ۱۳۹۷

زنگنه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به بهزاد محمدی سپرد

الفبا: وزیر نفت طی حکمی بهزاد محمدی را به سمت معاون خود و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منسوب کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست