بایگانی‌های بودجه 96 - الفبا خبر
تقدیم صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ به رییس جمهور ۱۰ دی ۱۳۹۷

تقدیم صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ به رییس جمهور

الفبا: وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه ای، لوح فشرده صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را تقدیم رییس جمهور کرد.   به گزارش الفبا، در متن نامه دکتر دژپسند به رییس جمهور می خوانیم: به منظور انجام تکالیف قانونی مندرج در ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، ماده (۱) قانون تفریغ […]

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست