بایگانی‌های بورس انرژي - الفبا خبر
معاملات برق دربورس انرژی آغازشد ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

معاملات برق دربورس انرژی آغازشد

درپي فعال شدن فازنخست بازاربورس انرژي برق دركشور، امكان عرضه ومعامله برق وخريد مستقيم انرژي توسط مصرف كنندگان بزرگ(بالاي 5مگاوات) ازطريق بورس انرژي ايران فراهم شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست