بایگانی‌های بیانیه اوپک - الفبا خبر
بگو مگوی وزارت نفت و خبرگزاری فارس درباره بیانیه اوپک ادامه دارد ۲۵ آذر ۱۳۹۷

بگو مگوی وزارت نفت و خبرگزاری فارس درباره بیانیه اوپک ادامه دارد

الفبا: پس از مصاحبه چندی پیش نماینده اسبق کشورمان در اوپک با خبرگزاری فارس و جوابیه وزارت نفت در رد این مصاحبه گویا این بحث همچنان ادامه دارد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست