بایگانی‌های بیشکک - الفبا خبر
گزارش لحظه به لحظه از سانحه برای هواپیمای ۷۰۷ باری  – ۲۴ دی ۱۳۹۷

گزارش لحظه به لحظه از سانحه برای هواپیمای ۷۰۷ باری  –

الفبا:یک هواپیمای ۷۰۷ باری که از بیشکک قرقیزستان در حال حمل گوشت به تهران بوده، در فرودگاه فتح دچار سانحه شد. 

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست