بایگانی‌های بیماران تنگدست - الفبا خبر
بیمار تنگدست نباید از بیمارستانهای دولتی برگردد ۰۳ مرداد ۱۳۹۸
وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران تاکید کرد:

بیمار تنگدست نباید از بیمارستانهای دولتی برگردد

وزیر بهداشت، در ارتباط با عدم پذیرش بیماران تنگدست در بیمارستان‌های دولتی، هشدار داد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست