بایگانی‌های بیمه‌های حمایت و غرامت - الفبا خبر
صنعت بیمه  ایران خلاء رتبه‌بندی دارد ۱۴ مهر ۱۳۹۷

صنعت بیمه  ایران خلاء رتبه‌بندی دارد

 الفباخبر: تقویت ارتباط بیمه ای با کشورهای در حال توسعه از عمده‌ترین تدابیر بکار رفته در تحریم‌های دوره قبل است که باید بار دیگر به روی میز بیاید. در این مورد گفتگویی با کاپیتان بهزاد روشنی مدیرعامل مؤسسه کلوپ بین‌المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم توسط افق بیمه انجام گرفته است که در زیر می خوانیم.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست