بایگانی‌های بیمه‌گران جهانی - الفبا خبر
اجرای IFRS17 برای یک سال به تعویق افتاد ۲۷ آبان ۱۳۹۷

اجرای IFRS17 برای یک سال به تعویق افتاد

الفبا: بیمه‌گران جهانی طی ماه‌های گذشته، خواستار تعویق و بهبود ارائه استاندارد بین‌المللی گزارش‌گری مالی IFRS17 شده‌اند. بر همین اساس، هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) رأی به تعویق اجرای IFRS17 برای یک سال تا روز اول ژانویه 2022 را صادر نمود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست