بایگانی‌های بیمه آسماری - الفبا خبر
سه محور مهم فعالیت های بیمه آسماری از بیان مدیرعامل ۰۹ تیر ۱۳۹۸

سه محور مهم فعالیت های بیمه آسماری از بیان مدیرعامل

 الفبا: علیرضا یزدان دوست مدیرعامل بیمه آسماری در گفت و گویی برنامه های این شرکت را تشریح کرد.

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدیرعامل بیمه آسماری تغییر می کند؟

الفبا: شنیده ها حاکی است که ناصر کیان وش مدیرعامل فعلی بیمه آسماری جای خودش را به آقای یزدان دوست خواهد داد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست