بایگانی‌های بیمه اجباری و اختیاری - الفبا خبر
در کشورهای اروپایی حتی حیوانات و درختانشان را هم بیمه می کنند! ۲۱ آبان ۱۳۹۷

در کشورهای اروپایی حتی حیوانات و درختانشان را هم بیمه می کنند!

الفبا: ظاهراً در ایران فرهنگ اجبار و کمبود طرفدار بیشتری دارد؛ حتماً باید بحرانی در کار باشد تا ما ایرانی ها نعمات را اسراف نکنیم یا زوری بالای سرمان باشد تا به سلامت خود بیاندیشیم !!! صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و متخصصان همچنان به آگاهسازی مشغولند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست