بایگانی‌های بیمه بازرگانی - الفبا خبر
۴۵درصد خشنودی و ۳۰درصد بی تفاوتی نسبت به عملکرد بیمه های بازرگانی ۱۷ آذر ۱۳۹۷
نگاهی به نتایج یک نظرسنجی بین المللی درباره رضایت مشتریان از بیمه گران بزرگ:

۴۵درصد خشنودی و ۳۰درصد بی تفاوتی نسبت به عملکرد بیمه های بازرگانی

 الفبا: بررسی نتایج یک پیمایش بین المللی از رضایت مشتریان بیمه های بزرگ بازرگانی نشان میدهد 45 درصد از آنان نسبت به رابطه خود با این شرکتها رضایت دارند و 30 درصد بی تفاوت هستند.

ماهیت چند وجهی بیمه های خُرد؛ راهکار فراگیرسازی صنعت بیمه ۰۵ مهر ۱۳۹۷

ماهیت چند وجهی بیمه های خُرد؛ راهکار فراگیرسازی صنعت بیمه

الفباخبر: ترویج بیمه های بازرگانی در میان آحاد جامعه از طریق اجرای طرح “بیمه های خُرد” که دارای ماهیتی بینابینی میان بیمه های بازرگانی و بیمه های اجتماعی است، می تواند برای صنعت بیمه طرح هوشمندانه ای باشد، اما در این حال باید به توجیه اقتصادی اجرای چنین طرح هایی در شرکت های بیمه نیز اندیشید.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست