بایگانی‌های بیمه بازنشستگی - الفبا خبر
چه تعداد از خانوار روستایی آذربایجان غربی بیمه بازنشستگی می گیرند؟ ۲۱ آذر ۱۳۹۷

چه تعداد از خانوار روستایی آذربایجان غربی بیمه بازنشستگی می گیرند؟

الفبا : مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر آذربایجان غربی گفت هم اکنون بیش از 2 هزار و 250 خانوار در مناطق روستایی و عشایری از مزیت های بیمه بازنشستگی برخوردارند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست