بایگانی‌های بیمه بدنه - الفبا خبر
ارایه بیمه بدنه اتومبیل با تخفیف‌های ویژه بیمه نوین در خرداد ماه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸

ارایه بیمه بدنه اتومبیل با تخفیف‌های ویژه بیمه نوین در خرداد ماه

الفبا: شرکت بیمه نوین در قالب طرحی جدید خدمات بیمه بدنه خودرو را با تخفیف ویژه ارائه میکند.

بیمه بدنه اجباری نیست اما بهتر است سرمایه مورد بیمه خود را افزایش دهید ۱۴ آبان ۱۳۹۷
پیشنهاد بیمه مرکزی به دارندگان خودروها: 

بیمه بدنه اجباری نیست اما بهتر است سرمایه مورد بیمه خود را افزایش دهید

الفبا:بیمه مرکزی به منظور حمایت ازحقوق بیمه گذاران با توجه به نوسانات اخیر قیمت خودرو، بر پیشنهاد خود مبنی بر افزایش سرمایه مورد بیمه آنها در بیمه بدنه، تاکید کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست