بایگانی‌های بیمه بیکاری - الفبا خبر
دلایل قطع بیمه بیکاری چیست؟ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

دلایل قطع بیمه بیکاری چیست؟

الفباخبر : کارگران مجرد حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و کارگران متاهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه با داشتن سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند از حمایت اجتماعی بیمه بیکاری برخوردار شوند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست