بایگانی‌های بیمه تخصصی - الفبا خبر
استعفای مدیرعامل بیمه خاورمیانه در کش و قوس پذیرش ۲۶ دی ۱۳۹۷

استعفای مدیرعامل بیمه خاورمیانه در کش و قوس پذیرش

الفبا: در حالی که مدیرعامل بیمه زندگی خاورمیانه از سمت خود استعفا کرده، اما هیات مدیره این شرکت هنوز تصمیمی درباره این استعفا نگرفته است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست