بایگانی‌های بیمه تکافل - الفبا خبر
پاکستان اولین خدمات بیمه اتکائی اسلامی را تصویب کرد ۰۲ آبان ۱۳۹۷

پاکستان اولین خدمات بیمه اتکائی اسلامی را تصویب کرد

الفبا:ناظر بازار سرمایه پاکستان، با هدف بهبود بخش بیمه نوظهور تکافل در این کشور، به بیمه‌گران اتکائی انحصاری پاکستان که بیمه اتکائی مبتنی بر شریعت اسلام ارائه می‌دهند، تأییده صادر می‌کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست