بایگانی‌های بیمه تکمیلی رانندگان - الفبا خبر
انتقاد دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور از کارشکنی ها در بیمه تکمیلی رانندگان ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

انتقاد دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور از کارشکنی ها در بیمه تکمیلی رانندگان

الفبا:دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشوراز برخی از کارشکنی ها در بیمه تکمیلی رانندگان کامیون شدیدا انتقاد کرد و مصوبه شورای عالی ترابری دراین ارتباط را دارای قابلیت دورزدن دانست.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست