بایگانی‌های بیمه حوادث دانش‌آموزی - الفبا خبر
دستورالعمل بیمه حوادث دانش‌آموزی در سراسر کشور ابلاغ شد ۱۶ مهر ۱۳۹۷
توسط بیمه معلم صورت می گیرد:

دستورالعمل بیمه حوادث دانش‌آموزی در سراسر کشور ابلاغ شد

الفباخبر: با آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دستورالعمل بیمه حوادث دانش‌آموزی توسط معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به ادارات ‌کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد. 

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست