بایگانی‌های بیمه دریایی - الفبا خبر
صنعت بیمه دریایی ایران و تحریم ها ۱۰ مهر ۱۳۹۷
نتایج کارگاه تحریمها و صنعت بیمه در دانشگاه کینگز کالج لندن بررسی شد

صنعت بیمه دریایی ایران و تحریم ها

الفباخبر: چرا تحریمها، تجارت دریایی و ارائه بیمه به عاملین کشتی و حاملان نفت ایران را نشانه رفته است؟ با تحریم دوباره صنعت بیمه ایران از سوی امریکا، نقد و بررسی این تحریم و آثارش در صنعت موضوعی داغ شده است. در این حوزه چندی پیش، دانشگاه کینگز کالج لندن در کارگاه تخصصی دوروزه با عنوان «تحریمها و صنعت بیمه» در 4 و 5 ژوئن 2013 به بررسی ابعاد تحریمها در آن زمان (پیش از اجرا برجام) پرداخته بود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست