بایگانی‌های بیمه ریسکی - الفبا خبر
خطر بروز ریسک سیستمتیک در صنعت بیمه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
بررسی مشکلات صنعت بیمه در ایران به مناسبت روز بیمه:

خطر بروز ریسک سیستمتیک در صنعت بیمه

الفبا:یک کارشناس صنعت بیمه گفت زمانی که صنعت بیمه ریسکی را می‌پذیرد، باید پشتوانه‌ای برای پذیرش ریسک داشته باشد. در غیر این صورت، خطر بروز ریسک سیستمتیک در این صنعت تقویت خواهد شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست