بایگانی‌های بیمه زندگی خاورمیانه - الفبا خبر
گزارش های شفاف مالی و توانگری بالا نقطه قوت “بیمه زندگی خاورمیانه” در مقایسه با سایر رقبا ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
مهدی نوروزی در گردهمایی شبکه فروش اعلام کرد:

گزارش های شفاف مالی و توانگری بالا نقطه قوت “بیمه زندگی خاورمیانه” در مقایسه با سایر رقبا

گردهمایی سراسری شبکه فروش شرکت بیمه زندگی خاورمیانه روز پنج شنبه هفدهم مردادماه ۱۳۹۸ با حضور اعضای شبکه فروش این شرکت برگزار گردید.

‍ برگزاری همایش سراسری کارگزاران صنعت بیمه به میزبانی “بیمه زندگی خاورمیانه” ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

‍ برگزاری همایش سراسری کارگزاران صنعت بیمه به میزبانی “بیمه زندگی خاورمیانه”

همایش سراسری کارگزاران صنعت بیمه به میزبانی "بیمه زندگی خاورمیانه" برگزار شد. در این همایش که با حضور کارگزاران صنعت بیمه از سراسر کشور برگزار گردید، مدیران شرکت در موضوعات مختلف بیمه‌ای مانند: ارزیابی ریسک، بازار فروش بیمه‌های زندگی در کشور و بیمه‌های مستمری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست