بایگانی‌های بیمه زندگی خاور میانه - الفبا خبر
واریز وجوه سهام فروخته شده بیمه خاورمیانه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

واریز وجوه سهام فروخته شده بیمه خاورمیانه

روابط عمومی بیمه زندگی خاورمیانه در فراخوان به سهامداران این شرکت اعلام کرد: سهام تأدیه نشده از تاریخ 8  لغایت 28 اردیبهشت 1398 به فروش رسید و به ازای هر سهم مبلغ 594 ریال به حساب بستانکاری ایشان منظور گردید. 

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست