بایگانی‌های بیمه زندگی مان - الفبا خبر
اطلاعیه روابط عمومی بیمه ایران معین در خصوص مجوز قبولی اتکایی ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

اطلاعیه روابط عمومی بیمه ایران معین در خصوص مجوز قبولی اتکایی

الفبا:بیمه ایران معین طی اطلاعیه ای اعلام کرد که با توجه به دارا بودن سطح یک توانگری مالی و کادر فنی متخصص در امور اتکایی ؛مجوز قبولی اتکایی را دارا می باشد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست