بایگانی‌های بیمه متقابل کیش - الفبا خبر
سندیکای بیمه گران عضو جدید گرفت ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

سندیکای بیمه گران عضو جدید گرفت

الفبا: با ورود بیمه متقابل کیش به سندیکای بیمه گران ایران تعداد اعضای این تشکل بیمه ای به عدد 30 رسید .

مدیر عامل جدید موسسه بیمه متقابل کیش منصوب گردید ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

مدیر عامل جدید موسسه بیمه متقابل کیش منصوب گردید

الفباخبر: مدیرعامل جدید موسسه بیمه متقابل کیش توسط بیمه مرکزی تایید صلاحیت شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست