بایگانی‌های بیمه مدرن - الفبا خبر
اینشورتک ها متناسب با زنجیره ارزش باید دارای مقررات شوند ۰۱ دی ۱۳۹۷
به بهانه برگزاری نخستین جلسه کمیته بهره گیری نظام مند از ظرفیتهای اینشورتک ها:

اینشورتک ها متناسب با زنجیره ارزش باید دارای مقررات شوند

الفبا:نیاز است استارتاپها و اینشورتکهای فعال درصنعت بیمه بر اساس نقششان در زنجیره ارزش رتبه بندی شوند که امیداوریم مدنظر مدیران محترم صنعت قرارگیرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست