بایگانی‌های بیمه مسئولیت گردشگران - الفبا خبر
معاون اداره پایش و نظارت فنی بیمه های مسئولیت بیمه آسیا در گفت وگو با الفبا:  گردشگران داخلی و خارجی می توانند بیمه مسئولیت شوند ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

معاون اداره پایش و نظارت فنی بیمه های مسئولیت بیمه آسیا در گفت وگو با الفبا: گردشگران داخلی و خارجی می توانند بیمه مسئولیت شوند

الفبا-حسین بردبار: معاون اداره پایش و نظارت فنی بیمه های مسئولیت بیمه آسیا با رد برخی اظهار نظرها درخصوص نبود امکان بیمه مسئولیت برای گردشگران خارجی گفت:هم اکنون امکان صدور بیمه نامه های مسئولیت و حوادث برای گردشگران چه داخلی و چه خارجی تحت شرایطی توسط برخی از شرکتهای بیمه گر ازجمله بیمه آسیا وجود دارد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست