بایگانی‌های بیمه مکمل درمان - الفبا خبر
بیمه دانا بیمه گر شرکت ملی نفت ایران شد ۲۹ آبان ۱۳۹۷

بیمه دانا بیمه گر شرکت ملی نفت ایران شد

الفبا: مدیرعامل بیمه دانا با اشاره به زیرساخت‎های مناسب این شرکت بیمه‎ای در حوزه درمان گفت امضای قرارداد بیمه مکمل درمان کارکنان مستقیم شرکت ملی نفت ایران با شرکت بیمه دانا برای صنعت نفت و صنعت بیمه کشور بسیار مهم است و به افزایش شاخص توسعه بیمه کشور کمک می‎کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست