بایگانی‌های بیمه نامه زندگی - الفبا خبر
بیمه مرکزی ابزارهای لازم برای برخورد با دانشگاه آزاد را دارد ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
رییس اداره کل نظارت بر بیمه های زندگی بیمه مرکزی

بیمه مرکزی ابزارهای لازم برای برخورد با دانشگاه آزاد را دارد

الفبا-حسین بردبار:اخیرا دانشگاه آزاد اقدام به صدور بیمه نامه زندگی (عمر) برای برخی از کارکنان خود کرده است، در حالی که مجوز تاسیس شرکت بیمه خاصی تحت نظارت بیمه مرکزی را هنوز دریافت نکرده است،لذا مساله قانونی بودن این اقدام دانشگاه آزاد را از مدیر کل نظارت بر بیمه های زندگی بیمه مرکزی جویا شدیم.

حسن‌زاده: بیمه نامه زندگی نفروشیم اگر ضریب توانگری مالی کمتر از یک باشد   ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

حسن‌زاده: بیمه نامه زندگی نفروشیم اگر ضریب توانگری مالی کمتر از یک باشد  

الفباخبر: خلیل حسن‌زاده کمند مدیرعامل بیمه تخصصی زندگی خاورمیانه نظارت جدی بر شرکت‌ های ارائه‌ دهنده بیمه‌ نامه‌ های زندگی را به دلیل اهمیت برخورداری از توان ایفای تعهدات، یک امر ضروری دانست.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست