بایگانی‌های بیمه نیروهای مسلح - الفبا خبر
صندوق بیمه نیروهای مسلح هم به پویش بیمه ایمنی سفر پیوست ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

صندوق بیمه نیروهای مسلح هم به پویش بیمه ایمنی سفر پیوست

الفبا: رضا صانعی معاون طرح و برنامه و بودجه صندوق بیمه نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت کمپین بیمه ایمنی سفر در ابعاد ملی گفت: پیوستن به این پویش به معنای توجه به موضوع مهم ایمنی در جامعه است که هم اکنون می تواند به یک تهدید بالقوه تبدیل شود .

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست