بایگانی‌های بیمه های تکمیلی - الفبا خبر
یک کارشناس گفت: طرح “تحول سلامت” برای بیمه‌های تکمیلی سودی نداشت ۳۰ آبان ۱۳۹۷

یک کارشناس گفت: طرح “تحول سلامت” برای بیمه‌های تکمیلی سودی نداشت

الفبا: اجرای طرح تحول نظام سلامت باعث شده که بسیاری از حوزه‌های درگیر در مجموعه سلامت کشور تحت تاثیر این طرح بزرگ قرار گیرند. یکی از این حوزه‌ها بیمه‌های تکمیلی درمان هستند که البته یک ارزیاب خسارت بیمه معتقد است این طرح برای بیمه‌های تکمیلی سودآوری نداشته است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست