بایگانی‌های بیمه هوشمند سفر - الفبا خبر
۲۰ محصول اینشورتک در دستور کار بیمه کوثر ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
حامد کاظمی مدیرعامل هرمس شریف:

۲۰ محصول اینشورتک در دستور کار بیمه کوثر

الفبا: طرح بیمه هوشمند سفر توسط بیمه کوثر در قالب یک اپلیکیشن به نام "مرکوری" در بیست و پنجمین همایش بیمه و توسعه رونمایی شد و حامد کاظمی مدیر جوان شرکت هرمس شریف در حضور معاون اول با رونمایی این طرح از بیمه کوثر معرفی شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست