بایگانی‌های بیمه ورزشی - الفبا خبر
بیمه ورزشی و ضرورت آن برای ورزشکاران ۱۳ مرداد ۱۳۹۷

بیمه ورزشی و ضرورت آن برای ورزشکاران

بیمه ورزشی و ضرورت آن برای ورزشکاران بیمه ورزشی و ضرورت آن برای ورزشکاران : بیمه ورزشی قراردادی است که  بین فدراسیون پزشکی ورزشی و ورزشکاران منعقد می شود و در آن فدراسیون متعهد می­شود در قبال دریافت حق بیمه‌ از ورزشکار در صورت وقوع حادثه و بروز آسیب ورزشی، طبق مقررات غرامت درمان را بر […]

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست