بایگانی‌های بیمه و توسعه - الفبا خبر
مقاله برتر بیمه آسیا در همایش ملی بیمه و توسعه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

مقاله برتر بیمه آسیا در همایش ملی بیمه و توسعه

الفبا: مقاله "نقش فناوری اطلاعات در کاهش تقلبات و تخلفات بیمه ای" به عنوان مقاله برتر وهفت مقاله دیگر به صورت پوستر در همایش ملی بیمه و توسعه انتخاب شدند.

کل زنجیره ارزش صنعت بیمه با تکنو لوژیهای اطلاعاتی درگیر است ۰۶ آذر ۱۳۹۷
دکتر صفری در نشست خبری اعلام کرد:

کل زنجیره ارزش صنعت بیمه با تکنو لوژیهای اطلاعاتی درگیر است

الفبا: نشست مطبوعاتی بیست و پنجمین همایش بیمه و توسعه صبح امروزدر پژوهشکده بیمه با محوریت آن "صنعت بیمه، نوآوری و فناوری اطلاعات" برگزار شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست