بایگانی‌های بیمه کشاورزان - الفبا خبر
بانک کشاورزی خدمات بیمه ای کشاورزان خوزستان را آغاز کرد ۲۸ آبان ۱۳۹۷

بانک کشاورزی خدمات بیمه ای کشاورزان خوزستان را آغاز کرد

الفبا:بیمه محصولات کشاورزی فصل پاییز در خوزستان باهدف افزایش ضریب ایمنی غذایی و حمایت از کشاورزان بدون پرداخت حق بیمه نقدی آغاز شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست