بایگانی‌های بیمه گذاران آسیب دیده از سیل - الفبا خبر
اقدامات بیمه پارسیان برای فوریت در پرداخت خسارت های بیمه گذاران آسیب دیده از سیل ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

اقدامات بیمه پارسیان برای فوریت در پرداخت خسارت های بیمه گذاران آسیب دیده از سیل

الفبا: با تشکیل ستادی در دفتر مرکزی بیمه پارسیان ،خسارتهای بیمه گذاران آسیب دیده از سیل با فوریت در حال رسیدگی و پرداخت است.

ایفای سهم بیمه پارسیان در خدمات رسانی به سیل زدگان ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

ایفای سهم بیمه پارسیان در خدمات رسانی به سیل زدگان

الفبا:با تشکیل کمیته پشتیبانی مرتبط با حوادث سیل اخیر ; تیم های كارشناسی و ارزیابان خسارت بیمه پارسیان تمام همتشان را برای خدمت رسانی به بیمه گذاران آسیب دیده به کار بسته اند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست