بایگانی‌های بیمه گذار - الفبا خبر
قدردانی شرکت بیمه پاسارگاد از یک بیمه گذار وظیفه شناس ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

قدردانی شرکت بیمه پاسارگاد از یک بیمه گذار وظیفه شناس

الفبا: شرکت بیمه پاسارگاد طی ارزیابی و پرداخت خسارت ناشی از سیل در استان گلستان از اقدامات شرکت شیمیایی پارت کیمیا گرگان مبنی بر جلوگیری از خسارات عمده وارد شده به محل این کارخانه قدردانی کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست