بایگانی‌های بیمه گران - الفبا خبر
پاسخ دبیر سندیکای بیمه گران به راننده محوری شخص ثالث ۳۰ دی ۱۳۹۷

پاسخ دبیر سندیکای بیمه گران به راننده محوری شخص ثالث

الفبا: راننده محوری به منزله آن است که هر کسی به اندازه ریسکی که دارد باید حق بیمه بپردازد اما اینکه چند نفر ممکن است از یک ماشین استفاده کنند تنها ممکن است یک درصد بسیار اندک به حق بیمه اضافه کند و تفسیرهای نادرستی که در فضای مجازی ایجاد شده به دلیل نااگاهی از قانون جدید بیمه شخص ثالث است.

آمازون جدی ترین تهدید بیمه گران در بازارهای بیمه اروپا ۱۳ دی ۱۳۹۷

آمازون جدی ترین تهدید بیمه گران در بازارهای بیمه اروپا

الفبا: با غلبه بیشتر بسترهای دیجیتالی بر زندگی مصرف‌کنندگان، بازار بیمه تغییر شکل داده تا قادر باشد با الگوریتم‌هایی که به اقتصاد دیجیتالی توان می‌بخشد، تناسب برقرار کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست