بایگانی‌های بیمه گر دوم - الفبا خبر
صندوق تامین خسارات بدنی همچون بیمه گر دوم عمل می کند ۱۵ دی ۱۳۹۷
جباری هم زمان با افتتاح اولین شعبه صندوق :

صندوق تامین خسارات بدنی همچون بیمه گر دوم عمل می کند

الفبا : غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت صندوق تأمین خسارت های بدنی می تواند برای نهاد سازی عمومی در کشور الگو باشد. علی جباری مدیر عامل صندوق گفت شعب ما در استان ها نقش يک پايگاه اجتماعی را ايفا می کنند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست