بایگانی‌های بیمه _اتومبیل - الفبا خبر
تحلیل سبک رانندگی با استفاده از دستگاه‌های تلماتیک و روش‌های هوش مصنوعی ۱۷ دی ۱۳۹۷

تحلیل سبک رانندگی با استفاده از دستگاه‌های تلماتیک و روش‌های هوش مصنوعی

الفبا: سعید هاشمی - بیمه اتومبیل یکی از انواع رشته هاي بیمه اي است که سهم فراوانی از حق بیمه تولیدي کشور را به خود اختصاص داده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست