بایگانی‌های بیمه _مرکزی - الفبا خبر
تکیه” پیکارجو” بر کرسی مدیرعاملی بیمه آرمان ۱۷ دی ۱۳۹۷

تکیه” پیکارجو” بر کرسی مدیرعاملی بیمه آرمان

الفبا: با تصمیم هیئت مدیره جدید شرکت بیمه آرمان ، دکتر کامبیز پیکارجو بعنوان مدیرعامل این شرکت به بیمه مرکزی معرفی شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست