بایگانی‌های بیمه_آرمان - الفبا خبر
نگاهی به فهرست شرکتهای بیمه با سطح توانگری ۲ ۱۷ دی ۱۳۹۷

نگاهی به فهرست شرکتهای بیمه با سطح توانگری ۲

الفبا : 20 شرکت بیمه کشور در سطح توانگری یک قرار گرفتند؛ مرور وضعیت هشت شرکت بیمه در سطح توانگری دو جالب توجه است.

تکیه” پیکارجو” بر کرسی مدیرعاملی بیمه آرمان ۱۷ دی ۱۳۹۷

تکیه” پیکارجو” بر کرسی مدیرعاملی بیمه آرمان

الفبا: با تصمیم هیئت مدیره جدید شرکت بیمه آرمان ، دکتر کامبیز پیکارجو بعنوان مدیرعامل این شرکت به بیمه مرکزی معرفی شد.

اعضای جدید هیئت مدیره بیمه آرمان انتخاب شدند ۱۵ دی ۱۳۹۷

اعضای جدید هیئت مدیره بیمه آرمان انتخاب شدند

الفبا: در مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) صاحبان سهام بیمه آرمان  اساسنامه جدید شرکت مطابق با اساسنامه مورد تأیید بیمه مرکزی و سازمان بورس به تصویب رسید و اعضای جدید هیئت مدیره نیز تعیین و انتخاب شدند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست